On-line monitoring kotelny

On-line sledování vybraných parametrů v kotelně má důležitý vliv na rychlost provedené opravy v případě havárie.

V případě standardního provozu kotelny na nefunkčnost zařízení většinou přijde jako první uživatel, který zaznamená nedostatek tepla, nebo teplé vody. Pro předcházením takovýchto situací nabízíme on-line sledování parametrů kotelny, jako např. teploty vody v zásobnících, poruchy kotlů, zaplavení, únik plynu, atd.. V případě obdržení poruchového hlášení zajistíme v kontrolu servisním technikem a následnou opravu.

Technicky lze sledovat všechny kotelny (typy kotlů). Tedy od starých plamínkových až po moderní kondenzační kotle. Nehradíte počáteční investici do zařízení, pouze měsíční provoz. Cena za službu je závislá od množství a typu sledovaných parametrů a délce smlouvy o sledování. Pro malé kotelny se měsíční cena pohybuje mezi jedním a dvěma tisíci korun.

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika prosím volejte pevnou linku.

Telefon:
Pevná linka: 233 379 938
Mobilní telefon: 733 579 826

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Dotace na výměnu plynových kotlů

2.10.2017

Dotace na výměnu kotle pro rok 2017, v rámci programu Čistá energie Praha, jsou již ukončeny. O dotace lze ale každoročně žádat pro kotle instalované od 1.9. předchozího roku, tedy není nutné čekat na jaro 2018. Přibližně v dubnu 2018 bude známo, v jaké podobě bude běžet dotační program pro příští rok a zda zůstane zachována podpora výměny konvenčního plynového kotle za kotel kondenzační.

Jakou značku kotle si vybrat ?

8.8.2017

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle hraje rozhodující roli stanovení výkonu plynového kotle vs. tepelná ztráta objektu, způsob přípravy teplé užitkové vody, způsob a délka odvodu spalin a přívodu vzduchu a v neposlední řadě i vizáži a osobních preferencích. Kombinace všech těchto faktorů je složitým rozhodujícím procesem, na který nelze dát jednoznačný návod. Proto při výběru nového kotle doporučujeme osobní konzultaci v místě instalace.

Proč mít kondenzační kotel ?

5.2.2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti  průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za  kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat i spalinovou cestu. Při výměně kotle je tedy nutné počítat s náklady jak na kotel a instalaci, tak i nový „komín“.